Firmaprofil

Baggrund

HC HusConsult v/bygningsingeniør Hans Christensen har baggrund i mere end 40 års dybtgående indsigt og erfaring med byggebranchens forhold, såvel indenfor planlægning, projektering, tilsyn som administration, ligesom respektiv teknisk / økonomisk rådgivning, forhandling og samarbejde, har været en naturlig del af mit virke.

Som uddannet bygningsingeniør med håndværksmæssig baggrund som tømrer, har jeg i hele min karriere været beskæftiget indenfor bygningsrenovering, bolig- og erhvervsbyggeri.

Deres opgave vil - uanset størrelse og art - altid blive løst med omhu og hensyntagen til de specielle forhold og ønsker, der ligger i netop deres opgave.

HC HusConsult er uafhængig af leverandørinteresser og kan derved sikre Dem gode, økonomisk forsvarlige og brugsmæssigt optimale løsninger.

Det kan til almen orientering oplyses, at jeg - som beskikket byggesagkyndig h.h.v. godkendt energikonsulent - siden ordningens start har udført over 1.000 huseftersyn med tilsvarende antal energimærker.

HC HusConsult er ISO 9001 certificeret ved Byggeriets Kvalitetskontrol.

HC HusConsult tilbyder følgende ydelser:

Byggerådgivning
Design / Projektering
Byggeteknisk rådgivning
Tilstandsrapporter - ophørt med virke indenfor Huseftersynsordningen.
Energimærkning - ophørt med virke indenfor Energimærkningen.
Bygningsrapport
 

På menu-bjælken til venstre er respektive ydelser nærmere beskrevet.

 

 
 HC HusConsult
 Billesborgvej 48
 4600 Køge
 
 Tlf.:      44 - 95 17 45
 Fax:      44 - 95 17 55
 Mobil:   26 - 75 17 45
 E-mail:  hc@husconsult.dk
 
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk